One-time payment of DKK 1,000 for welfare beneficiaries

The One-time payment is closed. It was automatically paid out in October 2020

About the one-time payment

The one-time payment of DKK 1,000 was automatically paid out to those who have a NemKonto account and have received all or parts of one of the following benefits for April 2020:

Pensions

 • State pension (Folkepension)
 • Disability pension - awarded both before and after 2003 (Førtidspension) 
 • Seniorpension
 • Early retirement (Efterløn)
 • Flexi job scheme (Fleksydelse)
 • Partial pension (Delpension) 

Labour market

 • Unemployment benefits (Arbejdsløshedsdagpenge and Ledighedsydelse)
 • Holiday allowance (Feriedagpenge) 
 • Cash benefits (Kontanthjælp) 
 • Maternity benefits from Udbetaling Danmark or Danish Maritime Authority (Barselsdagpenge)
 • Holiday allowances from Udbetaling Danmark or Danish Maritime Authority (Ferieydelser) 
 • Sickness benefits from your local authority/municipality or Danish Maritime Authority (Sygedagpenge) 
 • Senior job compensation (Kompensation ved seniorjob)
 • Subsidies for Flex Wage (Fleksløntilskud) 
 • Resource clarification benefits (Ressourceforløbsydelse) 
 • Rehabilitation benefit (Revalideringsydelser)
 • Subsidies for those who receive rehabilitation benefits and grants or interest-free loans to establish a self-employed business (Tilskud til forsørgelse til revalidender, der modtager støtte i form af tilskud eller rentefrit lån til at etablere selvstændig virksomhed)
 • Subsidies for the self-employed with reduced working capacity (Tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne)
 • Lost earnings due to disability of a child (Tabt arbejdsfortjeneste vedrørende børn med nedsat funktionsevne)
 • Carer’s allowance for caring for close relatives with a disability or a serious health problem (Plejevederlag ved pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom)
 • Carer’s allowance for caring for a dying relative at home (Plejevederlag ved pasning af døende i eget hjem).

Education

 • SU - State Educational Grant (Statens Uddannelsesstøtte)
 • SU - The Danish students’ Grant and Loans Scheme (SU-tillægsstipendium sammen med slutlån) 
 • SVU - State Educational Support for Adults scheme (Statens voksenuddannelsesstøtte)
 • Scholarship benefits received in production schools (Skoleydelse på produktionsskoler)
 • Scholarship benefits for vocational education (Skoleydelse til EGU, Erhvervsgrunduddannelse)
 • Work placement in vocational education (Skolepraktikydelse på erhvervsuddannelse)
 • Scholarship benefits for preparatory basic education and training (Skoleydelse til FGU, Forberedende Grunduddannelse) 
 • Student benefits under the Adult Vocational Educaiton Act (Elevstøtte efter loven om arbejdsmarkedsuddannelser) 
 • Educational support for maritime educations (Uddannelsesstøtte til maritime uddannelser)
 • Compensation for participation in schooling for certain PIA-students (Godtgørelse for deltagelse i skoleophold for visse PIU-elever)

You must have received the benefit for April 2020

To receive the one-time payment of DKK 1,000 you must have received all or part of your benefit for the period of 1 April to 30 April 2020. It doesn't matter on which date you received the benefit, as long as the benefit was paid out for the month of April 2020.

If you haven't received the one-time payment

The One-time payment is closed.

Last pay out will be at the end of August 2021

ATP tried on Monday 21 June 2021 to pay out the one-time payment to those who did not have a NemKonto in previous attempts to pay out.

If you have not received the one-time payment, it is because you either did not meet the conditions for receiving it, or because you did not have an active Nemkonto when the one-time payment was paid out for the last time. 

We will try to pay out for one last time at the end of August 2021. 

If you have any questions about NemKonto

If you have questions about NemKonto, you can contact NemKonto's support:

Once you have received the one-time payment

The payment will not affect the benefits, that you receive from the public sector, eg pension, old-age check, housing benefits, cash benefits (kontanthjælp), unemployment benefits, etc. This also applies in relation to your possible spouse, cohabitant and others you live with.

The one-time payment is tax-free and you do not have to change your peliminary income assessment because of it.  Also, you should not  state this as a change to your income, eg at Udbetaling Danmark.

Your assets in connection with your benefits

The payment of the DKK 1,000 will be taken into account when Udbetaling Danmark settles your assets in connection with a seniors' check or housing allowance up to and including 2022. Therefore, the one-time payment will not affect your assets either.

You may in some cases have to inform authorities and possibly document that you have received the payment, so that the authority that pays your benefit can ensure, that the payment does not affect your benefits. This may, for example, be in relation to your assets. In such case, the authority will contact you and ask for the documents needed.

Recovery of debt

The one-time payment cannot be used to recover public or private debt.    

Other subjects